Bli medlem?

Har DU lyst til å spille med oss? Eller kjenner DU noen som kan tenke seg å spille med oss, men som kvier seg for å ta initiativet?

Vi øver på Musikkrommet på Mjøndalen skole hver mandag 19-21.30. Vi ønsker folk med alle korpsinstrumenter velkommen, men ser spesielt etter noen som spiller tuba og trommer. Ta kontakt med leder Trond på tlf. 454 27 924 eller hvem som helst av oss. Vår epost er post@eikerjanitsjar.no.