Korpsets styre og komitèer 2019-20

 
Leder Gøran Trælnes                   
Nestleder Magnus Brekkenes  
Sekretær Torhild Enderud Jensen  
Kasserer Arne Kr. Nedberg 92846584
Styremedlem Bjørn Gevelt  
Varamedlem Agnethe Kristiansen  
Musikkutvalget

Nora Boysen (leder)
Helge Olsen
Nora N. Boysen
Lise H. Weist
Knut Andersen
Kent Rønnerud (dir)
 
Uniforms/instrumentutvalget Torhild E Jensen (leder)
Johnny Olsen
 
 
Arrangementsutvalget

 

 

 
Konsertutvalget

Stian Frydenlund (leder)Harald Reitan
Kenth Rønnerud (dir)


 
Rekrutteringsutvalget

Magnus Brekkenes
Stian Frydenlund

 

 

Turutvalget 

 

 
Revisorer Jens Erik Nygård
Svein Inge Nilsen
 

Valgkomitè                                          Thor S. Stengrimsen
                                                             Ellen Støten

Eiker Janitsjar © 2006-19 - Innholdsoversikt